TIN TỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC
[5/20/2021 ]

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 I: Các thành phần trong ban Giám đốc

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Đậu Văn Hùng

Giám đốc Phân hiệu

Thạc sỹ Khoa học Giáo dục; kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộ

2

Nguyễn Văn Nhậm

Phó Giám đốc
 Phân hiệu

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật

3

Trương Thành Trung

Phó Giám đốc
Phân hiệu

Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

 

 II: Chức năng nhiệm vụ

 1.       Ông Đậu Văn Hùng, Giám đốc Phân hiệu:

            1.1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn bộ các mặt công tác tại Phân hiệu theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Đường sắt.

            1.2. Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Tổ chức, lao động; kế hoạch; chế độ chính sách; Tài chính kế toán; duy tu sửa chữa; trang thiết bị CSVC; công tác thi đua khen thưởng; công tác đối nội, đối ngoại;

            1.3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Bộ phận Tài chính kế toán; Tổ Bảo trì cơ sở vật chất. Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Đào tạo lái xe, Trung tâm Đào tạo KT- NV Đường sắt Sài Gòn theo ủy quyền của Hiệu trưởng.

            1.4. Chủ tịch Hội đồng tư vấn theo phân cấp của Trường: Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình, đề tài khoa học công nghệ; Hội đồng đào tạo; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng thi tốt nghiệp; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật người lao động.

            1.5. Trực tiếp phụ trách công tác Truyền thông; là người thay mặt Phân hiệu (và là đại diện duy nhất) tiếp các cơ quan truyền thông; là người phát ngôn của Phân hiệu theo Quy định về truyền thông và phát ngôn của Trường.

             1.6. Trực tiếp giao nhiệm vụ, phân công hoặc ủy quyền cho Trưởng các Bộ phận tại Phân hiệu thực hiện các nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản.

2. Ông Trương Thành Trung, Phó Giám đốc Đào tạo:

             2.1. Phụ trách công tác đào tạo chính quy, đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng nghiệp vụ về các nội dung: Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy; xây dựng chương trình, giáo trình theo phân cấp của Trường; Thực hiện nề nếp giảng dạy, học tập; thực hiện công tác học sinh, sinh viên; tạo nguồn tuyển sinh và tổ chức đào tạo.

             2.2. Phụ trách công tác liên kết đào tạo về các nội dung: Thiết lập, duy trì và mở rông các quan hệ với đối tác; xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đa dạng hóa, liên kết, mở rộng quy mô và phạm vị đào tạo.

             2.3. Phụ trách mảng Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quản lý, đào tạo;

             2.4. Chủ tịch các Hội đồng tư vấn: Hội đồng Giáo viên chủ nhiệm; Hội đồng khen thưởng, kỷ  luật học sinh, sinh viên.

             2.5. Trực tiếp chỉ đạo: Bộ phận Đào tạo – Quản lý học sinh sinh viên; các Bộ môn.

             2.6. Các mặt công tác khác theo sự phân công của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách;

             2.7. Ký thay Giám đốc Phân hiệu các văn bản thuộc các lĩnh vực sau:

                   + Thời khóa biểu; Kế hoạch giảng dạy của giảng viên, giáo viên.

                   + Quyết định kỷ luật, xóa tên, xóa kỷ luật học sinh, sinh viên.

                   + Quyết định phân công, miễn nhiệm giáo viên chủ nhiệm.

                   + Các giấy tờ của học sinh, sinh viên liên quan đến chính sách xã hội, vay vốn tín dụng học nghề.

                   + Xác nhận học sinh, sinh viên đang theo học tại Phân hiệu; đăng ký tạm trú tại ký túc xá.

                   + Văn bản gửi học sinh, sinh viên đi thực tập.

                   + Hồ sơ đào tạo thường xuyên tại Bộ phận đào tạo – Quản lý học sinh sinh viên.

                   + Giấy giới thiệu cán bộ, giáo viên đi giảng dạy, liên hệ công tác thộc lĩnh vực đào tạo.

                   + Lịch trực giám sát giờ lên lớp.

                   + Thông báo kết luận các cuộc họp chuyên môn nghiệp vụ đào tạo; Thông báo kết quả kiểm tra đào tạo.

                   + Các loại văn bản liên quan đến Đào tạo khác

3. Ông Nguyễn Văn Nhậm, Phó Giám đốc Nội chính:

             3.1. Phụ trách công tác nội vụ, hành chính. Chỉ đạo quản lý phương tiện (xe) phục vụ công tác;

             3.2. Phụ trách công tác y tế, an ninh trật tự, quân sự, thể dục, thể thao.

             3.3. Chỉ đạo các hoạt động phong trào công nhân viên chức,

             3.4. Phụ trách công tác thông tin quảng bá hoạt động của Phân hiệu: công tác khánh tiết, lễ tân;

             3.5. Trực tiếp chỉ đạo: Bộ phận hành chính, bảo vệ thuộc Văn phòng Phân hiệu.

             3.6. Các mặt công tác khác theo sự phân công của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách;

             3.8. Ký thay Giám đốc các văn bản sau:

                      + Các báo cáo, văn bản thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, y tế, môi trường.

                      + Giấy giới thiệu cán bộ, giảng viên nhân viên đi liên hệ công tác; công lệnh đi đường.

                      + Giấy chứng nhận cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên đang công tác tại Phân hiệu.

                      + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân hiệu phân công hoặc ủy quyền.

              Phân công này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020 cho đến khi có văn bản khác thay thế.


Quay trở về Lên trên Chia sẻ: Copy link Mail Twitter Facebook
Nguồn tin: Văn phòng Phân hiệu

Các tin khác:
số haisố támsố bốnsố mộtsố khôngsố bốnsố bẩy
Đang online: 5
Hôm nay: 176
Hôm qua: 340
Tuần này: 2,357
Tuần trước: 1,822
Tháng này: 22,789
Tháng trước: 2,623,441
Tất cả: 2,841,047
Web browse : Unknown0.0
Your IP : 100.28.227.63
Ngày 22 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO.
TIN TỨC.
GIỚI THIỆU CÁC KHOA - PHÒNG.